Nov 1, 2022
1902 Views
0 0

Hướng nghiệp- 3 cách hướng nghiệp cho con mới vào cấp 3

Written by

Con trẻ thời nay xu hướng độc lập và có chính kiến riêng khá cao. Tuy nhiên khi mới vào đầu cấp 3, không ít những đứa trẻ có nhiều ước mơ nhưng thật sự nếu nói về “hướng nghiệp”  các con lại thực sự chưa biết. Hướng nghiệp thế nào để con có thể có một công việc ổn định, có mức lương nuôi sống được bản thân- đây là mối bận tâm mất ăn mất ngủ của cha mẹ

3 cách hướng nghiệp cho con vào cấp 3

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HƯỚNG NGHIỆP CHO TRẺ CẤP 3- 3 CÁCH HƯỚNG NGHIỆP

 1. Khuyến khích con tham gia các hội thảo nghề nghiệp và lớp học thử của các trường đại học để tìm hiểu các ngành nghề mình quan tâm. Xin lưu ý các bậc PH nên tham gia hội thảo cùng con để cùng định hướng, phân tích vì không phải bạn nào cũng đủ khả năng nhận ra thiên hướng nghề nghiệp qua những hội thảo này. Còn đối với các lớp học thử, các con có thể tham gia nhiều lớp học để tìm ra được nghành học yêu thích và phù hợp tương lai của con. Bắt đầu vào cấp 3 nên bắt đầu định hình nghề nghiệp
 2. Hướng dẫn con làm các dạng bài trắc nghiệm để kết nối bản thân với từng nhóm ngành. Có thể tham khảo 4 loại trắc nghiệm phổ biến như sau:
  • Trắc nghiệm tính cách Holland
  • Trắc nghiệm tính cách MBTI
  • Trắc nghiệm tính cách Big Five
  • Trắc nghiệm tính cách Enneagram
 3. Cùng con nhìn lại quá trình khôn lớn để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu. Thật ra trong quá trình trưởng thành của con, cha mẹ cũng có thể nhận ra một vài thiên hướng tự nhiên trong tính cách của trẻ.
Article Categories:
Giáo dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here