Sep 25, 2022
676 Views
0 0

3 series phim vừa xem vừa luyện Tiếng Anh như người bản xứ

Written by

1. Friends

Friends (Những Người Bạn) là một series phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ từ những năm 90s. Series chủ yếu xoay quanh các tình huống đời sống xã hội của một nhóm bạn thanh niên 6 người sống và làm việc ở Manhattan, New York. Đây là một series phim học tiếng Anh hiệu quả, vì nó vừa thể hiện được đầy đủ các tình huống giao tiếp thông thường và mang tính giải trí rất cao.

  • Nơi xem: Netflix

2. How I Met Your Mother

Ra đời sau Friends hơn 1 thập kỷ và cùng lấy bối cảnh ở thành phố New York, How I met Your Mother cũng tạo nên làn sóng quan tâm từ nhiều khán giả. Series phim này xoay quanh cuộc sống thường ngày, tình bạn và tình yêu của nhân vật Ted Mosby và những người bạn thân của mình là Barney, Robin, Marshall và Lily. Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua các tình huống hài hước thường ngày, thì đây là một lựa chọn vô cùng thích hợp.

  • Nơi xem: Youtube, Disney+ Hotstar

3. The Big Bang Theory

The Big Bang Theory là một sitcom nổi tiếng của Mỹ lấy bối cảnh ở Pasadena, California, tập trung vào 5 người bạn: đôi bạn cùng phòng Leonard và Sheldon, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn với ước mơ làm diễn viên nhưng sau đó đã trở thành một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ phía đối diện; và những người bạn đồng nghiệp cũng là mọt sách và giao tiếp tệ không kém, đó là kĩ sư không gian Howard và nhà vật lý thiên văn Raj.

  • Nơi xem: Netflix

Article Categories:
Chia sẻ kiến thức · Điện ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here