Apr 5, 2023
191 Views
0 0

Top 3 địa điểm tham quan đẹp mà siêu “hạt dẻ” tại Hà Nội

Written by

Tham khảo ngay 3 điểm đến hoàn hảo với những trải nghiệm thú vị tại Hà Nội với chi phí siêu “hạt dẻ” ngay sau đây.

3. Vườn quốc gia Ba Vì

Nằm cách trung tâm Hà Nội chưa tới 60km, vườn quốc gia Ba Vì là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích không khí trong lành và cảm giác được hoà mình vào với thiên nhiên. Đây cũng là điểm tham quan dã ngoại, cắm trại cực thích hợp cho các bạn trẻ vào dịp cuối tuần.
Article Categories:
Du lịch · Địa điểm · Hà nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here