Oct 27, 2022
703 Views
1 0

Top “3 Quy Tắc Vàng” khi kỷ luật con

Written by

Top “ 3 Quy tắc vàng” khi kỷ luật con

Trong quá trình khi mỗi chúng ta nuôi dạy con trưởng thành, kỷ luật con là điều không ai mong muốn, tuy nhiên đó là điều không thể thiếu trong quá trình con trẻ lớn lên. Những “quy tắc vàng” sau sẽ giúp bố mẹ có biện pháp xử lý những “sự vụ” này một cách hợp lý, tinh tế và hiệu quả hơn nhé

 

1.Tôn Trọng

Ngay cả khi đang rất không hài lòng với trẻ, bố mẹ vẫn cần có sự tôn trọng nhất định đối với con. Có thể hiểu ở đây rằng là cần tránh quát tháo, mắng mỏ hay chế nhạo, thậm chí không được dè bỉu hoặc hạ nhục. Thái độ và lời nói của bố mẹ ảnh hưởng nhiều đến cách trẻ xử lý tình huống căng thẳng trong cuộc sống sau này.

 

 2. Kín Đáo

Kỷ luật cần được xử lý kín đáo. Khi con hành động sai, bố mẹ nên giữ bình tĩnh và tìm một nơi riêng tư để uốn nắn. Không nhất thiết cần phải xử lý ngay tại nơi con mắc lỗi và đặc biệt là xử lý trước nơi có người khác. Nếu không tiện tìm nơi kín đáo để xử lý con lúc đó, bố mẹ cần cho con thông điệp rằng các việc sai trái có thể không xử lý ngay nhưng ngay sau khi về nhà con sẽ cần nghiêm túc chấp nhận chịu kỷ luật vì hành động của mình.

 

3.Công Bằng

Để kỷ luật một cách công bằng, hậu quả cần được xác định trước. Bố mẹ hãy giải thích cho trẻ về hậu quả của một việc gì đó để con biết trước điều gì sẽ xảy ra. Khi trẻ không vâng lời, bố mẹ chỉ việc bình tĩnh áp dụng. Nếu cảm thấy trẻ vô tình quên, bố mẹ có thể nhắc lại về hậu quả và cho con thêm một cơ hội. Nhưng nếu trẻ lại cư xử không đúng mực, bố mẹ không nên thỏa hiệp tiếp.

Kỷ luật công bằng cũng bao gồm việc tính đến hoàn cảnh cụ thể: Liệu con có hành động bất thường vì quá mệt hay quá đói? Liệu hành vi sai trái của con có liên quan đến một giai đoạn trong lứa tuổi đó? Bố mẹ cần bao quát vấn đề để tránh cứng nhắc và gay gắt với con.

Dạy con kỷ luật hiệu quả, bản thân bố mẹ cũng cần nêu gương cho con qua các nhân vật trong truyện, trong cuộc sống để con có thể làm theo, đồng thờ song song với kỷ luật bố mẹ cần có sự rõ ràng trong thưởng phạt và cần có trách nhiệm với lời nói của mình.

 

Article Tags:
·
Article Categories:
Giáo dục · Văn học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here