Dec 29, 2022
2007 Views
1 0

Top 5 trang web tự học IELTS miễn phí tốt nhất

Written by

Học IELTS đang trở thành xu hướng để thành thạo Tiếng Anh. Ngoài các phương pháp học phổ biến như trung tâm, sách vở, học qua web cũng là cách hiệu quả. Bài viết dưới đây tổng hợp 5 web tự học IELTS tốt nhất mà hoàn toàn miễn phí.

1. IELTS IDP

Hiện nay, IDP được nhiều người biết đến là đơn vị đồng sáng lập và tổ chức kỳ thi IELTS. Cùng với đó, IDP còn cung cấp các bài học hay cũng như nhiều khóa học miễn phí giúp các thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho bài thi của mình.

2. Cambridge English Write & Improve

Write & Improve with Cambridge là website được phát triển bởi đội ngũ Khảo thí Tiếng Anh của Đại học Cambridge. Đây là công cụ miễn phí với mục đích giúp mọi người học IELTS Writing online hiệu quả hơn.

3. IELTS Simon

Đây là website của một cựu giám khảo IELTS, thầy Simon – người có kiến thức uyên thâm, cách Writing đơn giản, súc tích nhưng hiệu quả.

Website tổng hợp các kỳ thi IELTS từ nhiều nơi trên thế giới với giao diện thân thiện, dễ nhìn. Nội dung website được cập nhật thường xuyên, phù hợp cho các bạn muốn chinh phục 7.0 IELTS trở lên.

4. TED-ED

TED – ED là viết tắt của (Technology – Entertainment – Design) – Education – một trang web chia sẻ kiến thức và cảm hứng dành cho tất cả mọi người. Những nội dung ở TED rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Nghệ thuật, Kinh doanh, Sức khỏe, Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học,…

5. IELTS Mentor

IELTS Mentor cung cấp nhiều tài liệu, bài học theo từng kỹ năng. Website được thiết kế cho cả hai loại bài thi: Academic (học thuật) và General (tổng quát). Điểm đặc biệt của website là nó cung cấp nhiều bài mẫu ở từng kỹ năng, cũng như cách làm bài hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here