Jan 12, 2023
719 Views
1 0

Top 3 kĩ năng cần trang bị để trở thành freelancer chuyên nghiệp

Written by

Công việc freelancer đang dần trở nên phổ biến với xu thế hội nhập hiện nay. Với ưu thế linh hoạt về nhiều mặt, việc freelance đang rất được quan tâm và thu hút thử sức. Vậy làm sao để trở thành một freelancer chuyên nghiệp? Trang bị ngay cho bản thân 5 kĩ năng “chốt hạ” sau đây.

1. Kỹ năng chuyên môn

Để có thể trở thành thành một freelancer thành công thì điều kiện “tiên quyết” là bạn trang bị cho mình một nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Khi đã xác định được các lĩnh vực bạn chuyên về, hãy chắc chắn bạn hiểu sâu về nó và thuần thục cách làm. Nếu có thời gian bạn nên chủ động cải thiện ngoại ngữ và tin học để hỗ trợ cho công việc. Môi trường freelance rất năng động và luôn đổi mới. Nếu không tự “làm mới” sẽ sớm bị tụt lại trong lĩnh vực đầy cạnh tranh này.

2. Kỹ năng quản lý thời gian

Việc quản lý thời gian sao cho hiệu quả nhất, thuận tiện nhất là việc vô cùng quan trọng. Bởi một freelancer có thể đảm nhiệm cùng một lúc nhiều đầu việc về nhiều lĩnh vực khác nhau. Nên nếu không phân bổ đều thời gian, bạn chắc chắn sẽ bị quá tải khối lượng công việc hoặc không tối ưu được thành quả công việc.

3. Kỹ năng giao tiếp

Nhiều freelancer cho rằng việc giao tiếp có thể xem nhẹ khi làm công việc này. Thế nhưng, giao tiếp lại cực kì quan trọng với một freelancer. Bạn sẽ phải có một kênh giao tiếp để giữ liên lạc với khách hàng và theo sát tiến độ công việc. Để kết nối được với tệp khách hàng mới, việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng rất hữu ích.

Article Categories:
Chia sẻ kiến thức · Việc làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here