Jan 16, 2023
1412 Views
3 0

Top 3 dung dịch ngâm kính áp tròng ban đêm orthoK 2023

Written by

Quí vị đang sử dụng Nước ngâm kính áp tròng cho kính áp tròng ban đêm orthoK. Cuối năm 2022 vừa qua một số loại nước ngâm hết hàng? quí vị không thể mua được sản phẩm như bác sĩ mắt của bạn khuyên dùng? Bài viết này sẽ giúp quý vị chọn sản phẩm có thể thay thế những sản phẩm đang dùng.

Đầu tiên kể đến: Dung dịch ngâm áp tròng ban đêm Menicare Plus (RGP lens solution)

  • Với dòng sản phẩm này không có sản phẩm xách tay, mà chỉ có sản phẩm nhập khẩu. Nên quý vị yên tâm sẽ không có hàng trôi nổi.
  • Ít bị kích ứng khi đeo kính áp tròng.
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thứ hai: Dung dịch ngâm áp tròng ban đêm Avizor GP Multi

– Sản phẩm nhập khẩu, hiện tại chưa có sản phẩm xách tay trên thị trường. Được nhiều người tin dùng.

– Một số mắt nhạy cảm có thể bị kích ứng.

– Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thứ ba: Dung dịch ngâm kính áp tròng ban đêm AOSEPT PLUS

– Dòng sản phẩm này đã xuất hiện hàng xách tay.

– Chất lượng được đánh giá tốt.

– Xuất xứ: Mỹ

Trên đây chính là 3 dòng sản phẩm đều được sử dụng để ngâm kính áp tròng ban đêm OrthoK.

Article Categories:
Sức khỏe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here